17. září 2020: ze zasedání zastupitelstva

Stejné místo, stejný čas. Podoba zasedání byla přizpůsobena aktuální koronavirové situaci, tedy roušky všichni s sebou a řádně nasadit.

Pan Burat přečetl zprávy z finančního a kontrolního výboru, jelikož paní Hermanová se zasedání neúčastnila stejně jako pan Žák. Členové obou výborů nepřišli na žádný nedostatek při svých schůzích.

Pan starosta pak navázal se zprávou o změně pověřence GDPR. Již dříve se objevila nespokojenost a na minulém zastupitelstvu se zastupitelé domluvili, že stávající firmu výpovědí a pohlédnou se po někom jiném. Takové rozhodnutí vzniklo na základě neuspokojivé činnosti paní pověřené správou dané agendy naší obce. Dokumenty dodané pověřenkyní byly plné faktických chyb, na které upozorňoval pan Maňas i pan Krček. Na tomto zastupitelstvu pan starosta předložil dva možné návrhy. Služby pana JUDr. Richtera a nebo zůstat u původní firmy, která však nabídla slevu na poplatcích za jejich služby.

Pan starosta komentoval, že s panem Richtrem obec nemá zkušenosti a že na současné pověřenkyni pro GDPR mu vadilo zejména množství peněz (6 tis. Kč. měsíčně). Při hlasování byla většina pro zachování stávající společnosti pověřené správou za sníženou cenu, pouze pan Maňas byl proti.

Dále pak pan starosta oznámil, že výběrové řízení na zhotovení silnice do Šternberka, do kterého se přihlásilo 14 firem, vyhrála firma STRABAG a.s. Rozhodujícím faktorem výběrového řízená byla nejnižší cena.

Co se rozpočtového opatření týče, obec obdržela od vlády ČR kompenzaci za nižší příjmy z daní. Ledce tak získaly 616 250 Kč. Dále byla zmíněna částka 233 000 Kč za herní prvky na dětském hřišti, které obec pořídila z vlastních úspor, a plánované výdaje na blízké volby. Volby proběhnou dvakrát, jednou do krajských zastupitelstev a podruhé do senátu. V Ledcích budou při volbách přítomni zástupci stran KSČM a SPD.

V diskuzi se pan Šantora zeptal na stav Drnecké cesty. Odpovězeno mu bylo, že obec jako taková s tím nic neudělá, protože smlouva je pouze mezi firmou A-Z ÚLOŽIŠTĚ a firmou Agra. 

Napsat komentář