Projekt obnovy stromořadí podpořen: ovocné stromy budou

Spolek PROLEDCE! se umístil se svým projektem spolu s dalšími 22 organizacemi z celé ČR mezi těmi, které získají na svůj záměr finanční dotaci!

Jak jste se mohli dočíst již v letním Ledečákovi, kde jsme informovali o tom, že se hlásíme se svým projektem Obnova stromořadí podél stezky Ledce-Šternberk do programu Nadace Partnerství (iniciativa Sázíme budoucnost), tak nyní neseme dobré zprávy!

Umístili jsme se mezi přední organizace, kterým se podařilo svou činností a vizí přesvědčit porotu o svém záměru, který tak bude moci být finančně podpořen.

Stávající stav s prázdnými místy

Vysázení ovocného stromořadí přispěje k podpoře mikroklimatu, zadržení vody v krajině a poskytne stinnou alternativu pěší cesty do Šternberka, při které si poutníci budou moci utrhnout ovoce. Spolek tak chce přistoupit k obnově původních cest, zabránění degradaci půdy a práci na krajinném rázu Ledec.

Místo pro budoucí ovocné stromy

Obnova stromořadí jako využití potenciálu

Ledce a Šternberk jsou spojeni pěší cestou a silnicí. Pěší cesta vede mezi poli a stáří na zdejších stromech se podepisuje především na úbytku stromů. V parných měsících tak není chodcům dopřáno stínu, v deštivých měsících nedochází ke vsaku, ale smyvu půdy, a živočichům ubývá přirozených útočišť.

Rádi bychom do krajiny navrátili původní ovocné stromořadí a vytvořili příjemnou cestu z obce do bývalých lázní pro procházky, projížďky na kole či koních. Chceme zútulnit a zpříjemnit blízké okolí obce a především posílit místní biokoridory, kterých není nikdy dost. Nechceme, aby cesta sloužila jenom jako infrastruktura pro přesun z bodu A do bodu B, ale také jako místo k životu.

Co přesně chceme podniknout?

Na cestě od Zikaňáku k ledecké farmě u vily Bellevue chceme vysázet dvacítku vzrostlých ovocných stromů, z nichž většinu budou tvořit jabloně. Mezi jabloně budou vysázeny hrušně a třešně. Těmito stromy chceme doplnit pozůstatky dřívější doprovodné zeleně. Odrůdy stromů budou záviset na jejich finanční náročnosti, ale přednostně se budou vybírat ty staré. Pokud jde o jabloně, rádi bychom vysázeli vícero odrůd. 

Doufáme, že se stromky ujmou a věříme, že s pomocí obecního úřadu, který ovocné stromořadí bude zalévat, pomůžeme přírodě a celkově zkvalitníme část naší obce.

Kdy se bude sázet?

Konkrétní podzimní termín bude teprve stanoven a včas ohlášen. Do výsadby bude zapojena veřejnost a místní zájmové organizace a spolky, takže si neplánujte v kalendářích nic, ať se té slávy můžete účastnit! 🙂

Napsat komentář