Označování budov v obci: Jak je na tom muzeum?

Drtivá většina domů v Ledcích má své číslo popisné umístěné na viditelném místě. Některá čísla jsou na špatně viditelném místě a pár domů označeno do nedávna nebylo, včetně obecní budovy – muzea.

Kontrolní výbor Ledec na jaře prošel obcí, aby zkontroloval, zda na domech jsou čísla popisná viditelná tak, aby například při zásahu zdravotnické záchranné služby či hasičů došlo k rychlé orientaci a najití místa zásahu.

Následně Martin Burant informoval o stavu na zastupitelstvu,  kde seznámil se stavem přítomné a přednesl plán, jak se bude postupovat s těmi, kteří číslo instalované nemají: budou obeznámeni dopisem.

Přísloví říká Pod svícnem je největší tma, a i obecní úřad neměl číslování domů ve svém majetku v pořádku. Budova muzea číslo popisné neměla. Na druhou stranu, kolik muzeí v obci máme(?), a tak by orientace záchranné služby byla nejspíš i přesto plynulá vzhledem k nepřehlédnutelnosti celého objektu v centru obce.

Krátce po tomto zjištění, že obec nemá číslo na muzeu, se popisné číslo na budově objevilo. Posuďte sami, zda byste ho v roli záchranáře jedoucího ve vozidle spatřili.

(Pohled od silnice nemá význam přikládat, číslo vidět není)

Pohled na vchod s číslem popisným ze schodů k muzeu
Viditelnost čísla na dveřích z blízkosti 30 cm za slunného počasí

Formální požadavek, aby číslo bylo na viditelném místě, splněn nejspíš je. Nicméně číslo samo příliš viditelné není. Každá číslovka je na dvou místech šrouby navrtána do masivních dveří. Pan dr. Šíma nás ujistil, že šrouby naštěstí nejsou dveřmi prohnané na druhou stranu dveřního křídla.

Zda by bylo číslo vidět lépe na zdivu vedle dveří nebo na rohu budovy, aby jej bylo rozpoznat ze silnice, se můžeme jen domnívat. Je možné, že bude hnědé číslo popisné na hnědých dveří natřeno na bílo, aby bylo více viditelné a ladilo s plastovými okny.

Napsat komentář