Získali jsme grant na ovocnou alej, sháníme dobrovolníky na sázení

Spolek PROLEDCE! se umístil se svým projektem spolu s dalšími projekty ostatních žadatelů z celé ČR mezi těmi, kteří získají na svůj záměr finanční dotaci!

Obnova zeleně podél cesty do Šternberka tak může pokračovat! Nyní má spolek v plánu osázet severní stranu cesty. Druhové složení dřevin bude stejné jako v první etapě – hrušně, třešně a zejména jabloně.

Vysázení ovocného stromořadí přispěje k podpoře mikroklimatu, zadržení vody v krajině a poskytne stinnou alternativu pěší cesty do Šternberka, při které si poutníci budou moci utrhnout ovoce. Spolek tak chce přistoupit k obnově původních cest, zabránění degradaci půdy a podpoře krajinného rázu Ledec.

Kdy se bude sázet?

Termín výsadby je stanoven na první listopadový víkend – na sobotu 6. listopadu. Čas a podrobnější informace teprve připravujeme a s dostatečným předstihem vás budeme informovat. Jelikož ale chceme vysázet o něco více stromků, než v první fázi, pomoc dobrovolníků se bude rozhodně hodit.

Neplánujte si tedy na první listopadovou sobotu nic, budete potřeba v Ledcích! 🙂 Abychom věděli, s kým můžeme počítat a kolik se nás sejde, budeme rádi za informaci o vaší účasti.

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.

Napsat komentář